https://frosthead.com

Monomoy villmark

Sted: Massachusetts
Størrelse: 3, 244 dekar
Årsbetegnelse: 1970
Rask fakta: Massachusetts eneste villmarksområde.

Monomoy Wilderness pleide å være knyttet til fastlandet Massachusetts, nær Cape Cod, men på 1950-tallet begynte alvorlige vinterstormer å erodere forbindelseslandet, og effektivt kutte Monomoy-området av fra fastlandet og gjøre det til en øy. Vinterstormene fortsatte å forme geografien til øya, og skilte den opp i to deler: Sør-Monomoy Island og Nord-Monomoy Island. Øyenes sandstrender og sanddyner, som fremdeles er i fleng på grunn av værmønster og kan nå opp til 100 fot i høyden, tilbyr et perfekt leveområde for trekkfugler, som har vært kjent for å gjøre sine midlertidige hjem på Monomoys øyer.

I 1944 ble 7 604 dekar av området rundt Monomoy kalt et dyreliv for dyreliv. I dag er de to øyene nesten alle også utpekt som villmark (bortsett fra to små landområder på den sørlige øya). I tillegg til trekkfugler, bruker marine dyr som grå og havne seler øyenes kystlinje til vinterly.

Monomoy villmark